کانسپت رستوران

کانسپت رستوران

 

کانسپت یا مفهوم رستوران در میزان فروش رستوران شما تاثیر زیادی دارد و اگر شما کانسپت رستوران خود را از قبل از تاسیس بدانید میتوانید مشتریان خود را به طور موثری جذب کنید. چرا که فردی که قصد انتخاب رستوران دارد،میداند قرار هست با چه وضعیتی روبرو باشد.

 

کانسپت و مفهوم رستوران

کانسپت یا مفهوم رستوران در میزان فروش رستوران شما تاثیر زیادی دارد و اگر شما کانسپت رستوران خود را از قبل از تاسیس بدانید میتوانید مشتریان خود را به طور موثری جذب کنید. چرا که فردی که قصد انتخاب رستوران دارد،میداند قرار هست با چه وضعیتی روبرو باشد.

اهمیت کانسپت رستوران

اهمیت کانسپت رستوران ، زمانی نمود پیدا میکند که،فردی وارد رستورانی میشود و با توجه به فضایی که ملاحظه میکند،توقعی در او ایجاد میشود. این نوقع ادامه دارد تا زمانی که گارسن به میز او مراجعه میکند و منو را تقدیم میکند. نوع رفتار گارسون جنس و نوشته های خود منو بخشی از کانسپت هستند. غذا،قیمت و حتی نحوه ی سرو همگی جزو این کانسپت هستند و اگر هماهنگی در آنها قابل قبول نباشد، قطعا مراجعه کننده به مشتری تبدیل نخواهد شد.

کانسپت رستوران من چیست؟

برای پیدا کردن کانسپت رستوران خود موارد زیادی را باید بررسی کنید ولی مهمترین و ابتدایی ترین بخش میتواند سوالت زیر باشد:

  • مشتری شما چه کسی هست؟
  • نوع غذاهایی که برای پذیرایی در نظر دارید چیست؟
  • نوع خدماتی که که قصد ارایه دارید در چه حد است؟

اینها سوالاتی هستند که ترجیحا باید قبل از هر اقدامی از خود بپرسید و ترجیحا مکتوبشان کنید که بعدا از آنها برای گسترش ایده ی اولیه از آن استفاده کنید.

انواع کانسپت رستورانها

در اینجا قصد داریم  انواع کانسپ اصلی رستوران را به صورت خلاصه بررسی کنیم:

  • رستوران های خوب یا فاین داینینگ
  • رستوران های کژوال
  • رستورانهای فست کژوال
  • فست فود
  • بوفه
  • و…..

انواع کانسپت اصلی رستوران اینها بودند و البته هر کشور و هر منطقه ای با توجه به تفاوت های فرهنگی و سلیقه ای تغییراتی را در این کانسپت ها داده اند.

در نوشته های آینده انواع رستورانها را مقصل تر بررسی میکنیم

پاسخی بگذارید